Thursday, December 2, 2010

Thursday, January 28, 2010

Tuesday, January 26, 2010

Berkaitan dengan web 2.0

Pengenalan web 2.0

Web adalah merupakan satu cara mempercepatkan pengetahuan tentang perkembangan dunia internet dan juga dunia teknologi maklumat yang menyertainya. Hal ini mengakibatkan munculnya beberapa tool - tool atau perkara-perkara baru yang sangat membantu bagi pengguna internet. Banyak pihak yang berlumba-lumba untuk menyediakan pelbagai layanan dan informasi yang lebih banyak dan menarik. Ini yang menyebabkan munculkan satu istilah baru dalam dunia internet, iaitu satu aplikasi bernama web yang biasa disebut dengan Web generasi keduan( web 2.0 ).

Web 2.0 adalah sebuah aplikasi website yang membolehkan pengguna untuk merancang dan membuat sebuah website. walaupun dengan sebelum ini mengandungi program yang seberapa banyak. Namun dengan hadirnya konsep web 2.0 telah mengubah paradigma masyarakat internet tentang proses pembuatan dan cara kerja sebuah website. Sistem pemprograman website yang dahulunya dianggap ’susah’ , seperti PHP, ASP dan HTML , sekarang telah berubah menjadi lebih mudah untuk membuat website sendiri. Web 2.0 memudahkan orang yang tidak tahu membina website dan memudahkan orang yang buta internet. hal ini kerana dengan adanya web 2.0 ini telah memudahkan mereka untuk membina website dengan cepat.

ciri-ciri web 2.0

  • ciri web 2.0 yang paling menonjol adalah seperti adanya interakasi dua arah antara pemilik dan pengguna layanan. Pada Web 1.0 hanya mengutamakan kepentingan satu pihak, sedangkan pada generasi keduanya, user dapat ‘masuk’ ke dalam sistem untuk membentuk jaring jaring sosial di internet.

  • Mengandungi aplikasi web yang mempunyai ciri-ciri dan berfungsi seperti aplikasi pada komputer desktop. Boleh dijalankan terus melalui web browser dan tidak memerlukan install software pada PC. Contoh seperti aplikasi javascript, java applets, php dan yang sebagainya. Sekiranya membuka apa-apa website seperti YouTube, iTunes dan sebagainya, kita dapat melihat aplikasi tersebut berfungsi secara real-time.

  • User-generated content (interactivity): Membolehkan pengunjung memberi pandangan, komen, menulis artikel dan sebagaimana seperti yang ada pada blog, forum, Facebook, Friendster, MySpace, Squidoo dan sebagainya. Jika dalam web 1.0, penggunjung hanya membaca artikel pada website, dalam web 2.0, penggunjung juga boleh menjadi subscriber dan contributor. Juga termasuk platform photo-sharing seperti Flickr dan video-sharing seperti YouTube, GoogleVideo dan sebagainya.

  • Membolehkan pengguna berkait antara satu sama lain. Platform yang boleh digunakan termasuklah MyBlogLog, untuk blogs, atau add-a-friend seperti pada Facebook, Friendster atau MySpace. Berbeza dengan link biasa, pengkaitan adalah interactive dan dalam contoh MyBlogLog, membolehkan pengguna mengisi maklumat peribadi dan melihat perkaitan atau pertalian diantara dia dan pengguna-pengguna lain. Ini berbeza dengan web 1.0 dimana pengguna hanya dapat melihat dan membaca sahaja artikel yang dipaparkan.

Kegunaan web 2.0 dalam pembangunan blog

Blog adalah aplikasi web yang memudahkan seseorang untuk mempublish berita, idea, cerita, pendapat, dan tulisan-tulisan di internet agar dapat dibaca kembali oleh orang lain ataupun untuk peribadi. Dengan blog seseorang boleh meluahkan fikirannya kedalam suatu web aplikasi iaitu blog dan dapat diakses di saja melalui internet kerana blog merupakan website dengan bentuk khusus untuk memudahkan menulis konten. Untuk mengakses blog sama ada secara dengan mengakses website yang lain iaitu menggunakan browser seperti Internet Explorer, Firefox, dan lain-lain.

Kegunaan blog
  • Menggunakan blog untuk menulis perkembangan perusahaannya sama ada berita, majlis, atau review produk terbaru. Dengan adanya blog dapat mengikuti perkembangan sesuatu perkara yang disiarkan.
  • Program menggunakan blog untuk menuliskan teknik. Blog ini bukan sekadar menyediakan pengetahuan tetapi dapat juga mencatat info atau ilmu yang baru ditemukan dan mampu dijadikan referensi oleh pengguna bila mempunyai masa yang sesuai. Sebagai contoh bloger menulis tentang sesuatu perkara secara tidak langsung pengikut blog dapat membaca apa yang cuba disampaikan oleh bloger. Kegunaan blog seperti ini juga sama dengan yang lain seperti arkitek, doktor, dan profesion lain.
  • Penulis menggunakan blog untuk mencurahkan idea, cerita, dan karya mahupun tulisan yang kemudian di publish di internet untuk dibaca oleh pengguna internet lain ataupun hanya sekadar disimpan untuk peribadi.


Perbezaan web 1.0 dengan 2.0

Perbezaan web 1.0 dengan web 2.0 ialah dari segi perilaku pengguna bagi pengguna web 1.0 ialah membaca manakala web 2.0 pula ialah secara menulis. Bahasa pemprograman penampil kandungan abgi web 1.0 ialah seperti HTML manakala web 2.0 ialah XML. Dari segi penerbit dengan pengguna bgi web 1.0 satu arah namun bagi web 2.0 ialah menggunakan dua arah atau interaktif. pengelolaan bagi web 2.0 ialah falksonomi atau dikenali sebagai penanda manakala 1.0 pula ialah taksonomi atau direktori. Dalam penayangan bagi bahagian informasi web 2.0 merupakan secara RSS atau sindikasi dan web 1.0 ialah secara portal. Manakala dalam perhunbungan dengan pengakses bagi web 1.0 tidak menggunakannya manakala web 2.0 menggunakan perhubungan berjejaring. Dan perbezaan yang terakhir antara web 1.0 dengan 2.0 dari segi sumber kandungan iaitu web 1.0 ialah pemilik tanpa web dan web 2.0 pengguna.

Kelebihan dan kekurangan web 2.0

Kelebihan web 2.0 ialah web 2.0 ini mudah untuk digunakan dan mempunyai banyak kelebihan daripapa web yang generasi yang sebelumnya. Menggunakan web 2.0 ini dapat membina website sendiri dengan mudah dan dapat menghubungkaitkan antara pengguna dengan penerbit yang menggunakan ciri dua hala.

Wednesday, October 28, 2009

kreativiti seni ' peta minda '

Tuesday, September 1, 2009

KONSEP KREATIVITI

kreativiti adalah kebolehan asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Kalau ada orang yang menyatakan yang dia tidak mempunyai kebolehan dan kreativiti,ia seolah-olah telah menyangah anugerah yang telah diberikan oleh ALLAH.kecenderungan seseorang itu berkreativiti banyak bergantung kepada faktor diri mereka sendiri,persekitaran dan jenis-jenis masalah yang dihadapinya.kebolehan kreativiti ini perlulah dipupuk dan dibaja dengan baik dan tersusun melalui pendekatan yang difikirkan sesuai dan bersistem.jika tidak ianya akan menjadi tidak berguna.perlu diingat berfikir kreatif itu adalah satu seni. ianya melibatkan keupayaan manusia memusatkan tumpuan dan usaha keatas sebarang penyelesaian bergantung kepada tahap dan bentuk-bentuknya.temasuk didalam kreatif itu ialah menjanakan idea,menghubung kaitkan,membuat inferens,meramalkan,membuat hipotesis,mensentisiskan,mengitlak,membuat gambaran mental,menganalogikan dan mereka cipta.

Thursday, August 27, 2009